Unifund vs. State Farm (Liagat) – Shari Novick – 02/19/2015